N
G
I
S
E
D
&
G
N
I
K
C
A
P
Select language
+98 21 44 100 343
logo

جعبه پیتزا مثلثی

کد:

سایز

save
share
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
بسته بندی پیتزا مثلثی
سرعت بسته بندی
recycle-product
قابل بازیافت
dimension-icon
ابعاد D : 30.7 cm W : 30.7 cm L : 4.3 cm
weight-icon
وزن 300 الی 470

ابعاد

  • D : 30.7 cm
  • W : 30.7 cm
  • L : 4.3 cm
جعبه پیتزا مثلثی
جعبه پیتزا مثلثی
شما چه نیاز دارید_

بسته بندی سفارشی خودتون رو
هم اکنون سفارش دهید

orderorderorderorderorderorderorderorderorderorder