N
G
I
S
E
D
&
G
N
I
K
C
A
P
Select language
+98 21 44 100 343
logo

جعبه ساندویچ بشقابی سالن

کد:

سایز

save
share
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
جعبه ساندویچ بشقابی سالن
سرعت بسته بندی
recycle-product
قابل بازیافت
dimension-icon
ابعاد D : 24 ~ 28.7 cm W : 6 ~ 7.5 cm L : 3.5 ~ 5.1 cm
weight-icon
وزن 270 الی 550

ابعاد

  • D : 24 ~ 28.7 cm
  • W : 6 ~ 7.5 cm
  • L : 3.5 ~ 5.1 cm
شما چه نیاز دارید_

بسته بندی سفارشی خودتون رو
هم اکنون سفارش دهید

orderorderorderorderorderorderorderorderorderorder